Mehmet TURKMEN, PhD

Reviewer for the International Journal of Wrestling Science

Turkey

Address: 19 May University, Yasar Dogu Physical Education and Sport Faculty/ Samsun- Turkey

The article of international refereed journal:

A.1. TÜRKMEN, M., (2011) “A study on serum leptin, lipoproteins and glucose”, African Journal of Pharmacy and Pharmacology (SCI) , 532-537 pp., 5 (4), April.

A.2. Mehmet TÜRKMEN, M. Akif ZİYAGİL, Marat T. SARALAEV & Saitdin AZİZBABAEV, (2011) “Türkistan’dan Balkanlarga: Osmon Küröş Kulupdarındgı Yesevizm Elementleri”, Nauçno-Teoretiçeskiy Journal/ Kırgızskaya Gousudarstvennay Akademiya Fiziçeskoy Kulturi i Sporta, 51-58 pp., No: 5(6), Dekabır/Aralık.

A.3. Mehmet Türkmen, Saralaev T. Marat, (2011) “Bayırkı Türk Surnamalarındagı Sport Motivderi”, Nauçno-Teoretiçeskiy Journal/ Kırgızskaya Gousudarstvennay Akademiya Fiziçeskoy Kulturi i Sporta, 16-19 pp., No: 4(5), Oktabır/Ekim.

A.4. M.Y.Tasmektepligil, S.A. Agaoglu L.Turkmen and<br>M.Turkmen, (2010) “The motor performance and some physical”, ARCHIVES OF BUDO | SCIENCE OF MARTIAL ARTS (SCI) , 195-199 pp., Volume 6, Number 4.

A.5. M. Türkmen, (2009) “Dünden Bugüne Türk Toplumlarında Çevgen-Çöğen-Çevgan- Polo Oyununa Genel Bakış”, Türk Dünyası Araştırmaları (Ebsco Pulishing, taranıyor), Kasım-Aralık, Sayı: 183, s.: 479-492.

A.6. Türkmen, M., Mete B., Türkmen L., (2007) “Geçmişten Günümüze Türklerde Kök Böri/Ulak Tartış/Buz Kaçi/Toprak tartış/Kök par Oyunu”, Türk Dünyası Araştırmaları (Ebsco Pulishing, taranıyor), , Ocak-Şubat, Sayı:166, ss.: 95-108.

A.7. Türkmen M. İmamoğlu, O. Ziyagil M.A. (2006) “Türkiye’de Güreş Sporunun Popülaritesi ve Seçilmiş Bazı Spor Branşları İle Karşılaştırılması”, Türk Dünyası Araştırmaları (Ebsco Pulishing, taranıyor), Temmuz-Ağustos, Sayı:163, ss.: 77-94.

B. The Paper Which in International Congress and Published in Congress Books

B.1. Türkmen, M., (2011) 1. International Symposium on Karakucak and Short Shalwar Wrestling, “ CONCEPTS OF “WRESTLING-WRESTLER” WITHIN THE CULTURE OF TURKISH WORLD”, 30 September, 6-13 pp, Kahramanmaraş/TURKEY

B.2. Türkmen, M., Doğan, V. , Doğan, A. (2011) 1. International Symposium on Karakucak and Short Shalwar Wrestling, “A STUDY COMPARING BAGGY TROUSERS WRESTLING IN TURKEY PROVINCE OF KAHRAMANMARAS WITH THAT DONE IN WESTERN WORLD”, 30 September, 14-19 pp, Kahramanmaraş/TURKEY

B.3. Türkmen, M., Doğan, V., Doğan, A., (2011) 1. International Symposium on Karakucak and Short Shalwar Wrestling, “A STUDY COMPARING THE SMILARITIES BETWEEN THE WRESTLING DONE WITH BAGGY TROUSERS IN KAHRAMANMARAS AND THE ONE DONE IN TURKISH WORLD”, 30 September, 20-26 pp, Kahramanmaraş/TURKEY

B.4. Türkmen, M., Ziyagil, M.A., İmanaliev, T.T., (2011) “THE IMPORTANCE OF AQUATIC EXERCISES IN THE DEVELOPING HEALTH AND PHYSICAL FITNESS”, 20. SHIO ve BDT Ülkelerindeki Oluşan Yeni Şartlarda Kitle Sporlarının Geliştirilmesi ve Yüksek Başarıların Sağlanması Kongresi, 7-9 September, 53-63pp, Çolpan Ata – Issık-Köl/ KIRGIZİSTAN.

B.5. İmamoğlu, O., Türkmen, M. , Saralaev, M.K., (2011) “ SPORTS MOTIFS IN SURNAMES”, 20. SHIO ve BDT Ülkelerindeki Oluşan Yeni Şartlarda Kitle Sporlarının Geliştirilmesi ve Yüksek Başarıların Sağlanması Kongresi, 7-9 September, 24-32 pp, Çolpan-Ata – Issık-Köl/ KIRGIZİSTAN.

B.6. Türkmen, M., Ziyagil, M.A., Azizbaev, S., (2011) “FROM TURKESTAN TO BALKANS: YESEVISHISM COMPONENTS IN THE OTTOMAN WRESTLING DERVISH LODGES”, 20. SHIO ve BDT Ülkelerindeki Oluşan Yeni Şartlarda Kitle Sporlarının Geliştirilmesi ve Yüksek Başarıların Sağlanması Kongresi, , 7-9 September, 39-45 pp, Çolpan-Ata – Issık-Köl/ KIRGIZİSTAN.

B.7. Sarıoğlu, Ö., İmamoğlu, O., Atan, T., Türkmen, M., Akyol, P., (2011) “Nutritional Habits of Physical Education Department Students Engaged in Different Sport Branches”, 1.International Physcal Actıvıty, Nutrition And Health Congress, 23-26 November 2011, 104-105 pp., Wow Kreemlin Place, Antalya,TURKEY

B.8. M. Türkmen, 11th International Sport Sciences Congress, “SAIS/SAYIS GAME IN TURKISH COMMUNITIES WITHIN THE PERSPECTIVE OF PAST AND PRESENT”, 111-112 pp., Novamber 10-12 2010 Antalya/Türkiye.

B.9. M. Türkmen, 11th International Sport Sciences Congress, “ENIS/OOGDARIS/ MOUNTED WRESTLING IN MIDDLE AND NORTH ASIA TURKISH TRIBES”, 273 pp., Novamber 10-12 2010 Antalya/Türkiye.

B.10. M. A. Ziyagil, M. Türkmen, S. Gölünük, F. Yamaner, 11th International Sport Sciences Congress, “A COMPARISON OF ISOKINETIC KNEE STRENGTH VARIABLES BETWEEN UNIVERSTY MALE AND FEMALE ATHLETE AND SEDENTARY GROUPS”, 45-46 pp., Novamber 10-12 2010 Antalya/Türkiye.

B.11. F. Elmacioglu, C. A. Ulus, M. Turkmen, A. Ozenoglu, The Journal of Physiologial Sciences, Proceedings of the XXXVI International Congress of Physiologiacal Sciences (IUPS2004) Function of Life: Elements and Integration, “WRESTLER STUDENTS TO INVESTIGATE TRAINING AND NUTRITION CONDITION”, (P4PM-7-8) (SCI), July 27-August 1, 2009, Kyoto, Japan, 463 p.

B.12. O.İmamoğlu, M. Türkmen, The 10th ICHBER SD. EUROPA CONGRES- THE TSSA 8 İNTERNATIONAL SPORTS SCIENCE CONGRESS, “Competition Analysis of 35. World Free- Style Wrestling Championship”, 75 p., Antalya, Türkiye, Kasım 2004.

B.13. M. Türkmen, O.İmamoğlu, M. A. Ziyagil, Ş.Kolukısa, The 10th ICHBER SD. EUROPA CONGRES- THE TSSA 8 İNTERNATIONAL SPORTS SCIENCE CONGRESS, “Competition Analysis of 46. World Greco-Roman Wrestling Championship”, 77 pp., Antalya, Türkiye, Kasım 2004.

B.14. O.İmamoğlu, M. Türkmen, The 10th ICHBER SD. EUROPA CONGRES- THE TSSA 8 İNTERNATIONAL SPORTS SCIENCE CONGRESS, “Competition Technique Analysis of 48. Europan Greco-Roman Wrestling Championship”, 146 pp., Antalya, Türkiye, Kasım 2004.

B.15. Ş. Kolukısa, O.İmamoğlu, T.Atan, M. Türkmen, 7. Uluslararası Spor Bilimleri Kongresi, “2. Yıldız Bayanlar Avrupa Serbest Güreş Şampiyonası Müsabaka Analizi”, 275 pp., Antalya, Türkiye, Ekim 2002.

B.16. M. Türkmen, O.İmamoğlu, IV.Uluslararası Spor Bilimleri Kongresi, “Geçmişten Günümüze Türklerde Geleneksel Atlı Sporlar”, 46-52 pp., Ankara, Türkiye, Kasım 1997.

D.The Article of National Refereed Journal:

D.1. M. GÖKALP, S. S. ŞAHENK, M.TÜRKMEN, (2011) “Beden Eğitimi Derslerinde Uygulanabilecek Çok Kültürlü Oyun Örnekleri”, Spor ve Performans Araştırmaları Dergisi, Cilt:2, Sayı / No: 1, ss.: 23-31.

D.2. M. A. ZİYAGİL, M. TÜRKMEN, H. SİVRİKAYA, M. ELİÖZ, M. ÇEBİ, (2010) “Samsun İlindeki 14-17 Yaş Erkek ve Kız Öğrencilerin Fiziksel ve Fonksiyonel Özellikleri Arasındaki İlişki”, Spor ve Performans Araştırmaları Dergisi, Cilt: 1, Sayı / No: 1, ss.: 50-59.

D.3. M. Türkmen, O. İmamoğlu, L. Türkmen, (2005) “Dünden Bugüne Türklerde Kız ve Kelin Kovu Oyunu”, Gazi, Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi , Cilt 6, Sayı 1, Haziran, ss.: 49-57.

D.4. Y. Yıldırım, O. İmamoğlu, M. Türkmen, (2002) “Osmanlı Devletinde Sporun Surnamelere Yansıması”, Güneyde Kültür Dergisi, Cilt: 13, Sayı: 136, Kasım-Aralık, ss.: 28-34.

D.5. M. Türkmen, H. Özmaden, (2000) “Kırgızlarda Popülerliğini Yitirmiş Geleneksel Binicilik Sporları İle Türkiye’deki Varyantları”, Gazi Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, Cilt: V, Sayı: 2, ss.: 43-66.

D.6. M. Türkmen, (1998) “Geçmişten Günümüze Türklerde Rahvan (Yorga) Binicilik”, Gazi Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri ,Cilt 3, Sayı 4, Ekim, ss.: 53-64O.

D.7. İmamoğlu, M. Y. Taşmektepligil, M. Türkmen, (1997) “Türk Kültüründe Spor”, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi , Sayı: 10, Haziran, ss.: 139-144.

E. The Paper Which in National Congress and Published in Congress Books

E.1. Türkmen, M., (2001) “Giriş” (Türk Güreş Tarihi ve Terminolojisi), I. Türk Güreş Kurultayı, 6-7 Ocak, Belek-Antalya, ss.: 1-6,518-519, (Ulusal Kitap, Cem Ofset Samsun).

E.2. Türkmen, M. – Ziyagil, M. A.- İmamoğlu, O., (2001) “Editörlerden” I. Türk Güreş Kurultayı, 6-7 Ocak, Belek-Antalya, s.: II, (Ulusal Kitap, Cem Ofset, Samsun).

E.3. Cerrahoğlu, N. & Türkmen, M., (2001) “Türk Spor Medyasında Güreş”, I. Türk Güreş Kurultayı, 6-7 Ocak, Belek-Antalya, ss.: 75-79, (Ulusal Kitap, Cem Ofset, Samsun).

E.4. Türkmen, M., (2001) “Üniversitelerde Güreş Takımları ve Güreşin Durumu” I. Türk Güreş Kurultayı, 6-7 Ocak, Belek-Antalya, ss.: 347-356, (Ulusal Kitap, Cem Ofset, Samsun).

E.5. İmamoğlu, O. & Türkmen, M., (2001) “Yağlı Güreş ve Minder Güreşi İlişkisi” I. Türk Güreş Kurultayı, 6-7 Ocak, Belek-Antalya, ss.: 457-463, (Ulusal Kitap, Cem Ofset, Samsun).

E.6. M. Türkmen, H. Özmaden, (2000) “Kırgızistan’ın Resmi Yönetmelikler Çerçevesinde Yapılan Geleneksel Binicilik Sporları İle Türkiye’deki varyantları”, I. Gazi Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Kongresi, 26-27 Mayıs, Ankara, Türkiye, ss.: 45-60.

E.7. M. Türkmen, M. Y. Taşmektepligil, A.Sanioğlu, M. Kabadayı, (1999) “Eski ve Yeni Asya Türk Toplumları ile Osmanlılar Döneminde Yapılan Benzer Sporların Tarihi Tasvirleri”, Osmanlıda Spor Sempozyumu, 26-27 Mayıs, , Konya, Türkiye, ss.: 203-220.

E.8. M. Türkmen, A. Sanioğlu, M. Y. Taşmektepligil, M. Kabadayı, (1999) “Tarihi Süreç İçerisinde Diğer Türk Toplumları ile Osmanlılarda Yapılan Sporlardaki Geleneksel Kültür Unsurları”, Osmanlılarda Spor Sempozyumu, 26-27 Mayıs, Konya, Türkiye, ss.: 273-290.

E.9. O.İmamoğlu, M. Türkmen, M. Akdenk, (1999) “Osmanlı Devletinin Spor Politikasını Etkileyen Unsurlar”, Osmanlıda Spor Sempozyumu, 26-27 Mayıs, Konya, Türkiye, ss.: 61-72.

E.10. M. Türkmen, M. Kaldırımcı, H. İmamoğlu, (1998) “Türk Spor Kültüründe Kadın Unsuru”, I. Spor Kongresi, 16-18 Mart, Erzurum, Türkiye, ss.: 24-30.

E.11. M. Türkmen, O. İmamoğlu, (1996) “Geçmişten Günümüze Türk Toplumlarının Sosyal Bütünleşmesinde Atlı Sporların Rolü”, III. Ulusal Beden Eğitimi ve Spor Sempozyumu, 6-7 Aralık, Ankara, Türkiye, ss.: 30-33.

E.12. TÜRKMEN, M., İMAMOĞLU, O., ATAN, T. (2011) “Sembol Güreşçi Yaşar Doğu’nun Sosyo-ekonomik ve Sporculuk Hayatı”, [ Samsuna’a Bir Parantez Açıyoruz ] Samsun Sempozyumu 13-16 Ekim ss:13…

E.13. Türkmen, M., Atan, T. (2011) “ Ondokuz Mayıs Üniversitesinin Türk ve Dünya Güreşindeki Yeri” , [Samsuna’a Bir Parantez Açıyoruz] Samsun Sempozyumu 13-16 Ekim ss:13…

F. Others Papers : The Invited Speaker of :National Scientific Meeting

F.1.1. Türkmen, M., “GÜREŞ EĞİTİM MERKEZLERİNİN GENEL PROFİLİ”, Türkiye’de Güreş Eğitim Merkezi Sorunları Paneli, Hitit Üniversitesi Ev Sahipliğinde Anitta Otel, 23 Nisan 2010, Çorum

F.1.2. Türkmen, M., “YAŞAR DOĞU DÖNEMİ İLE GÜNÜMÜZ GÜREŞLERİNİN KARŞILAŞTIRLMASI”, 47. Yaşar Doğu’yu Anma Programı ve Güreş Müsabakaları, 30 Ocak 2008, Kavak/SAMSUN

F.1.3. Türkmen, M., “Yaşar Doğu’nun Biyografisi”, Efsane Güreşçi Yaşar Doğu’nun Ölümünün 46. Yılında Anma Sempozyumu, (Samsun GSİM Organizasyonu) 08 Ocak 2008, Kavak/Samsun.

F.1.4. Türkmen, M., “Türk Kültür ve Tarihinde Güreş”, TGF. Antrenörleri Geliştirme Semineri, 26-27 Ekim 2008, Merkez/Antalya.

F.1.5. Türkmen, M., “Türk Güreş (Geleneksel) Tarihi”, TGF. 11-13 Kasım 2008 Belek/Antalya.

F.1.6. Türkmen, M., “Türk ve Dünya Tarihinde Güreş” (Geleneksel Güreş Resimleri), TGF. 11-13 Kasım 2008 Belek/Antalya.

F.1.7. Türkmen, M., “Türklerde Geleneksel Aba Güreşleri”, Birinci Uluslararası Geleneksel Altın Kemer Aşırtmalı Aba Güreşi (Karşılaşmaları, Konferans ve Sempozyumu). Düzenleyen: Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, 25-26 Ekim 2003.

F.The Article of National Unrefereed Journal:

F.2.1. Türkmen M., (2009) “Türk Güreş Tarihi”, Pehlivanlar Diyarı Amasya, Amasya Belediyesi Kültür Yayınları, ss.: 9-11.

F.2.2. Türkmen M. (2007) “Türk Kültüründe ve Tarihte Güreş”, Elbistan Sanayici ve İşadamları Derneği ELSİAD, Sayı: 4, Ocak, ss.: 9-11.

F.2.3. Türkmen M., (2006) “ Yöremiz Şalvar Güreşi” Elbistan Sanayici ve İşadamları Derneği ELSİAD, Sayı: 1, Ocak, ss.: 28-29.

F.2.4. Türkmen, M., (2005) “ 2005 Uluslararası Vehbi Emre Turnuvasının Teknik Maç Analizi”, Güreşin Sesi Salto Dergisi, Mart-Nisan, s.31.

F.2.5. Türkmen M., (2005) “2005 Uluslararası Yaşar Doğu Turnuvasının Teknik Maç Analizi”, Güreşin Sesi Salto Dergisi, Mart-Nisan, s.: 31.

F.2.6. Türkmen M., (2002) “Küreselleşmeye Karşı Ulusal Spor” Güreşimiz Dergisi, Sayı 5-6, Kasım, s.: 7.

F.2.7. Ziyagil, M.A. & Türkmen, M., (2002) “Bilinçli Antrenmanın Şampiyon Olmadaki Rolü”, Güreşimiz Dergisi, Sayı 4, Ocak, ss.: 74-75.

F.2.8. Türkmen,M., (1999) “Kahramanmaraş’ın Şalvar Güreşi” Kahramanmaraş Karakucak Güreş Festivali Dergisi, Sayı 21, Yıl 21, Ekim, ss.: 30-31