Ömer KAYNAR

Turkey

Brief biography:

In 1996-2008 he engaged in active wrestling. He achieved several successes in wrestling and competed on behalf of the national team in International Vehbi Emre Tournament in 2003.

In 2009-2011, he worked as a wrestling coach in Bitlis, Muş and Erzurum Provincial Directorate of Youth Services and Sports. while the coach trained, many the successful athletes in Muş province. He has written extensively on wrestling and sports in local and national press.

In 2015, he was appointed as the Head of the Department of Physical Education and Sports Teaching at Muş Alparslan University, Faculty of Education. In 2016, he founded Muş Alparslan University School of Physical Education and Sports and in the same year he was appointed as the founding director of the School of Physical Education and Sports.

WRESTLİNG-RELATED STUDİES

Doctoral Thesis Subject: Ömer Kaynar, The Effect of Training on Elite Pituitary Hormones and Liver Enzymes in Elite Wrestlers. Department of Health Sciences. PhD Thesis. 2014.

Master’s thesis Ömer Kaynar, Determination of Grip Forces of Elite Wrestlers Before and After Training, Dicle University Institute of Health Sciences, 2010.

National Reports

1. Ömer Kaynar, Fatih Kıyıcı, Nurinnisa Öztürk, Ebubekir Bakan Elit Güreşçilerde Yoğun Egzersizin Bazı Biyokimyasal Parametreler Üzerine Etkileri 6.Antrenman Bilimleri Kongresi, Ankara.31,2015.

2. Kaya Abdulsamed, Bakan Ebubekir,Kılıç Baygutalp Nurcan, Öztürk Nurinnisa,Kaynar Ömer,Gül Mehmet Ali,Memmedov Hikmet. Güreş Sporunun Kardiyak Biyobelirteçler Üzerine Etkisi. Türkiye Xxvıı. Ulusal Biyokimya Kongresi Türkçe Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Tıbbi Biyokimya

İnternational reports

1. Abdulsamed Kaya, Ebubekir Bakan, Nurcan Kilic Baygutalp, Nurinnisa Ozturk, Omer Kaynar, Mehmet Ali Gul, Hikmet Memmedov Güreş Sporunun Kardiyak Biyobelirteçler Üzerine Etkisi 27. Ulusal Biyokimya Kongresi, Antalya P-1802015.

2. Ömer Kaynar, İsmail Ergin, Fikret Dağdeviren, Mikail Yilmaz, Bora Özkan, Sadık Öztürk, Türk Güreşçilerde Deri Enfeksiyonları Sıklığının Araştırılması. 14. Uluslararası Spor Bilimleri Kongresi 01-04 Kasım 2016,Antalya, SÖZ 102.

3. Fikret Dağdeviren, Ömer Kaynar, Ismail Engin, M. Fatih Yilmaz, Güreşçilerde Deri Enfeksiyonlarının Aksiyete Düzeyleriyle İlişkisi, 14. Uluslararası Spor Bilimleri Kongresi 01-04 Kasım 2016, Antalya, SOZ.375 .

4. Ömer Kaynar1, Mehmet Türkmen2, Mehmet Gül3. The investigation of aptitude test of wrestlers in Turkey. Internatıonal Scıentıfıc And Professıonal Conference On Wrestlıng. Novi Sad, Serbia, 5-7 May 2017.

5. Ömer Kaynar1, Bora Özkan2, Mehmet Türkmen1, Mikail Yilmaz3.Comparison of skin infections of wrestlers in different climatic regions of Turkey. Internatıonal Scıentıfıc And Professıonal Conference On Wrestlıng. Novi Sad, Serbia, 5-7 May 2017.

6. 2Onur ÖZTÜRK, 1Ömer KAYNAR, 1Mehmet TÜRKMEN. Osmanlı’nın Güreşçilere Hamiliği: I. Süleyman Dönemi Muşlu Güreşçi Mehmed Örneği. Uluslararası Balkan Spor Bilimleri Kongresi, 21 – 23 Mayıs 2017, SB179.

7. 1Ömer KAYNAR, 2Mehmet TÜRKMEN, 2Fatih BİLİCİ Güreşçilerde Başarıyı Olumsuz Etkileyen Faktörlerin Araştırılması. Uluslararası Balkan Spor Bilimleri Kongresi, 21 – 23 Mayıs 2017, SB450.

8. Kaynar Ö., Türkmen M., F. Bilici. Investıgatıng The Reasons For Droppıng Out Of Wrestlıng. Journal of Kyrgyz State Academic Physics and Culture Sports Sciences Conferance. . 18 MAY 2017.Bişkek-Kırgızıstan

9. Mehmet Turkmen, omer Kaynar. General Perspectıve Ottoman Pehlıvan / Wrestlıng Lodges And Greek Gymnasıon / Palaıstra’s A Glance. Journal of Kyrgyz State Academic Physics and Culture Sports Sciences Conferance. 18 MAY 2017. BİŞKEK-KIRGIZISTAN

Articles published in national journals

A- Omer Kaynar, Suleyman Dasdag, “An Important Bıomechanıcal Parameter In Elıte Wrestlers: Pre And Post Traınnıng Hand Grıp Strength”. Journal of International Dental and Medical Research, 2011; 4: (3), (155-159).

B- Ömer Kaynar, Fatih Kıyıcı, Nurinnisa Öztürk, Ebubekir Bakan. Elit Güreşçilerde Akut Egzersizin Plazma Lipit Düzeylerine Etkisi. Atatürk Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, 2015; 17: 1 (32-41).

C- Articles published in international journals

1. Kaya Abdulsamed, Bakan Ebubekir, Kılıç Baygutalp Nurcan, Öztürk Nurinnisa, Kaynar Ömer, Gül Mehmet Ali,Memmedov Hikmet. Effects Of Wrestlıng Sports On Cardıacbıomarkers Scı-Expanded Turkish Journal Of Biochemistry-Turk Biyokimya Dergisi 2015,0250-4685 İngilizce

2. Kaynar, Ömer.YILMAZ, Mikail; AKYÜZ, Mahmut. DERİ Enfeksiyonlarının Anksiyete Üzerine Etkisinin Araştırılması: Türk Güreşçileri Üzerinde Bir Çalışma. Spormetre, 2017, 15 (3), 165-170.

3. Kaynar, Ö. Engin, R. İ., Dağdeviren, F., Yılmaz, M., Özkan, B., & Öztürk, S. Investigation of skin infection frequency in Turkish wrestlers. TURKDERM. 2017; 51(3): 84-87. | DOI: 10.4274/turkderm.81231.

4. Kaynar Ö. Türkmen M., F. Bilici. Investıgatıng The Reasons For Droppıng Out Of Wrestlıng. Journal of Kyrgyz State Academic Physics and Culture Sports Sciences.2017;17(2)

5. Mehmet Türkmen, Kaynar Ö. General Perspectıve Ottoman Pehlıvan / Wrestlıng Lodges And Greek Gymnasıon / Palaıstra’s A Glance. Journal of Kyrgyz State Academic Physics and Culture Sports Sciences.2017;17(2).

6. Ömer KAYNAR, M. Fatih BİLİCİ. Analysis of the Talent Selection in Turkish Wrestling. International Journal of Science Culture and Sport (IntJSCS), 2017; 5(4):347-355.

7. Omer Kaynar. Infectious dermatological diseases findings of the wrestlers according to regions. J Turgut Ozal Med Cent, 2018;25(1):65-9.

Projects

1. Elit Güreşçilerin Antrenman Öncesi ve Sonrası Pençe Kuvvetlerinin Belirlenmesi Dicle Üniversitesi Bilimsel Araştırma Proje (DÜBAP) Koordinatörlüğü tarafından (09-TF-04) proje numarası ile destekli yüksek lisans tez çalışması, Yardımcı Araştırmacı, 2010.

2. Elit Güreşçilerde Antrenmanın Hipofiz Bezi Hormonları ve Karaciğer Enzimleri Üzerine Etkisi, Atatürk Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi tarafından BAP-2012/065 proje numarası ile destekli doktora çalışması, Yardımcı Araştırmacı, 20