Tibor BARNA, Ph.D.

Hungary

Institution/Organization: Associate Professor-Physical University Combat Department Budapest

ADDRESS: 1123.Budapest. Alkotás u.44.

Member of UWW Scientific Commission

Current Areas of Interest: TV broadcasting influence for wrestling

Completed Wrestling Research:

Books:

1) Barna T. (1989): Birkózás. Egyetemi tankönyv.

Tankönyvkiadó. Budapest.

2) Barna T.(2005) Az eredményes tanulás módszerei. TF Budapest, (módszertani füzet)

3) Barna T.:(2006) JÁTÉK A BIRKÓZÁS Egyetemi tankönyv ISBN:9637166-87-4 pp:257

Foreign :

1) Barna T. Fõnyedi G. ( 198o) DIE ABSOLUTE UND RELATIVE MUSKELKRAFT VON 1o – 14 JAHRIGEN SCHÜLER. Herausgeber : Akademia Wychovwania Fizycznego w Poznaniu . Seria: Monografie Nr 214, 1985

2) Barna T. (1991): Comparison study on USA and Hungarian teaching methods in

Wrestling. USA. Wrestling News. 1991 okt.1. page 72-73.

3) Barna T. (1996): Takticé typy zápasnikov, In: Úpoly v skolske telesne vychove a sportovej priprave mládeze .Bratislava, Telesná vychova & sport ( pp. 68-71) 16. 12 . 1995 Univerzita Komenshkého v Bratislave.

4) Barna T., Fodor T. (1998): Úprava kmotnosti v úpolovych Sportoch. Telesná vychova & sport. Bratislava, VIII. N. 2-3/1998. 53.56.

5) BarnaT., Fodort. (1998) : Could the duration of wrestling matchh be further decreased? Coaching and Sport Science Jurnal ( Rome ) 3.szám (2), 35-38.old

6) Barna T., Fodor T., Nemerkényi K. ( 1999): Could the duration of wrestling match be further reduced ? Science in Olympic Sports. Kiev VI. 1999.18-23

7) Gutmann J., Barna T., Fodor T. Die ungarische Methode der Ausprägung der Topform von Ringern. Leistungssport 5 / 01 42 – 45.o.

8) Gutmann J., Barna T., Fodor T. Preparatory methods of top level wrestlers attacking

style. Journal of Sports and Sports Sciences. Vol.24 (3) 2001. Sports Authority of India. P.: 5 – 12

9) Barna T.,Bretz K., Fodor T., Rudolj I., Tsura A., (1999 ): Experimental testing of Chrome – Molybdenum-alloy bicycle frames. IEEE Transactions on Vehicular Technology. Marc.2002. vol.51. Number 2. P.: 348-353 IF: 0.902

10) Barna T., (2004): Tlak médií na sútazenie v zápasení. .Bratislava, Telesná vychova & sport N 2/2004 (pp. 21-22)

11) Barna T., (2004) Tv broadcasting influence for wrestling. 2004 PRE-OLYMPIC CONGRESS PROCEEDINGS, vol. I. P.: (323) Thessaloniki, Aristotle University

12) Barna T., (2007) COULD THE DURATION of MATCH BE FURTHER DECREASED? LUCHAS DEPORTES DE COMBATE Y JUEOS TRADICINALES Gymnas Editoral Depotiva Garcia de Parades, 12 2810 Madrid ‘ Editión ISBN.: 84-80

13) Barna T., (2007) TV broadcasting influence for wrestling. www.iat.uni-lepzig.DE sponet links

14) Barna T. (2007) Tactical information channels and their benefits in wrestling. Kalokagathia, Vol. XLVII.2007. No.3-4. p.155-159p.

Hungarian:

BarnaT. (1980) 1o-14 éves tanulók abszolút és relativ erejének összehasonlitó vizsgálata . Diplomadolgozat , TF 198o

1) Barna T. (1992): Amerikai és magyar birkózók oktatási módszereirôl. Testnevelés- és sporttudomány, 2. 82-83.

4) Barna T. (1994): Egy birkózó taktikai arculata. Mester-Edzô, 1. 24.

Barna T. (1994): A gyõzelem formáinak vizsgálata birkózásban. Mester-Edzô, 6. 3-4.

5) Barna T. (1996):Tovább csökkenhet -e a mérkőzésidő a birkózásban? Mesteredző 1, 9-12.

6) Barna T. (1996): Testsúlyszabályozás a birkózásban . Mesteredző 6. 4-8

7) Barna T., Fodor T. (1997): Lábratámadások a szabadfogású birkózásban. Mesteredző, 2. 9-11.

6) Barna T. (1997): A birkózás helye az iskolai testnevelésben. Módszertani lapok, Testnevelés 4. 1-32.

9) Barna, T., Németh E. (1997): Testsúlyszabályozás a küzdősportokban I. rész. Magyar Budo, 3. 35.

10) Barna, T., Németh E. (1997): Testsúlyszabályozás a küzdősportokban. II. rész (1998) Magyar Budo, 1. 35.

11) Fodor T., Barna T., (1998 ): Hatnyelvû Birkózószótár. Kalokaghatia I.1999 (Melléklet 60 p.)

12) Barna T., Fodor T., ( 1999 )Szabályváltozások hatása a birkózásban Mesteredzõ (3 )

. 15-18.old.

13) Tamás Fodor.,Tibor Barna ., Károly Bretz., Deformations of bycicle frames Kalokagathia, Vol. XXXIX.2001. No.1-2. p.92-98p.

14) Gutman J., Barna T., Fodor T., (2000 ) Up-to-date Methods of Bringing Wrestlers into Peak form Magyar Sporttudományi Szemle , Budapest 1-2. szám, 26-30.old

15) BarnaT., Fodor T., Dezinformációs taktikák a birkózásban Magyar Sporttudományi Szemle, Budapest 2001 2.szám, 21-23.old.

16) Barna T., A birkózás stratégiai helyzetének vizsgálata az ezredfordulón Kalokagathia XXXIX.évf.2001.1-2. sz. 106-112. Old.

17) Barna T. (1994): Birkózás és üzlet. Kalokagathia, 1. 166-169.

18) Barna T., A taktikai cél elérése érdekében használható információk és azok feldolgozása a birkózásban Magyar Sporttudományi Szemle , Budapest 2003 1. szám, 42-44.old

19) Barna T.,. A kerékpározás biomechanikai jellemzői és szerepe a népegészségügyi programban Magyar Sporttudományi Szemle , Budapest 2004. 1. szám, 6..old

20) Barna T.,. A médiaterror és az olimpiai üzlet együttes hatása birkózásra. Magyar Sporttudományi Szemle , Budapest 2005. 3. szám, 12.old

21) Barna T., Fodor T., A birkózás stratégiai elemzése Peking után Magyar Edző, Budapest, 2008. 4. szám. 38-39.old.

Others:

1) Barna T., Cselekvéshatékonyság vizsgálata küzdősportban (A küzdelemtől a látványos szórakozásig). TF. Budapest. 2003. Ph.D értekezés,Könyvtár.”348”.

2) Barna T. (1993): Nemzetközi szabadfogású élversenyzôk teljesítményének többszempontú elemzése. TF. Budapest. 1993. Doktori értekezés,Könyvtár.

Performances

1) Barna T., Bretz K, Fodor T. (1998): Magnézium ötvözetű és króm-molibdén ötvözetű versenykerékpárok experimentális vizsgálata. “Mozgás-Játék-Sport-TerhelhetőségMozgásbiológiai konferencia MTE Budapest 1998. szept. 25-26. Előadás-kivonatok 33-34.

2) Barna T., A cselekvéshatékonyság és az edzõk pedagógia tevékenységének változása a birkózásban a barcelonai olimpia után , Budapest Mozgásbiológiai Konferencia , 2000 szept. 28.

3) Barna T., Fodor T. A média szerepe a sportüzletben és a sportszabályok alakításában, Budapest 32. Mozgásbiológiai Konferencia, 2001. November 8-9.

4) Barna T., A médiának való megfelelés érdekében bekövetkezett értkváltozások birkózásban, IV. Országos Sporttudományi Kongresszus, Szombathely, 2003.október 17-18.

5) Barna T., Az évezredes láng mítosza és a valóság 34. Mozgásbiológiai Konferencia, Budapest, 2004. dec. 2-3.

6) Barna T., A birkózásspecifikus állóképesség kialakításának módszerei, NCA Nemzetközi Edzőtovábbképzés, Budapest, 2004 dec. 18

7) Barna T., A kondicionális képességek szerepe a katonai teljesítmények alakításában. Magyar Honvédség Fizikai Felkészítők 2005.évi Országos Konferenciája, Göd, 2005. ápril. 18-19.

8) Barna T., Tv broadcasting influence for wrestling. ”COMPETE THE WORLD” International Congress WITH THE PARTICIPATION OF THE HUNGARIAN SOCIETY OF SPORTS MEDICINE, 30 September-1 Oktober, 2005, Budapest, Hungary

9) Barna T., Az iskolai küzdősport szerepe és fontossága

Katolikus Pedagógiai Szervezési és Továbbképzési Intézet 2006. évi Országos Konferenciája, Budapest, 2006. marc. 20.

10) Barna T. Joint Effort of Médiaterror and Olympic Business on Wrestling

11th annual Congress of the E U R O P E A N C O L L E G E O F S P O R T S C I E N C E Abstract- 11) Barna T., AZ OLIMPIAI TV KÖZVETÍTÉS HATÁSA A BIRKÓZÁSRA KEZDETEKTŐL NAPJAINKING” Sportoló Nemzet és Egészséges Társadalom Nemzetközi Konferencia

Pécs, 2007. április 4– 5

12)Barna T. Effects of TV Broadcasting of Olympic Games on Wrestling from the Early Days till Today Abstract ID:1055 12th Annual Congress of the European College of Sport Science 11 – 14 July 2007, Jyväskylä Paviljonki – International Congress and Trade

Fair Centre, Jyväskylä

13) Barna T. „Forming of media imperialism in sports and effect of colonialization on Olympic wrestling” Abstract ID 1798 The ECSS-Congress 13th Annual Congress of the ECSS – Estoril, Portugal 9-12 July 2008